האי המכושף

120.00 ₪
 
 

 גיל                  משתתפים            זמן   

     8+               4 -2               40+   

                                            דקות