שיטת ההדרכה

על שיטת ההדרכה: 

כל משחק שנבחר על ידינו, עובר תהליך עמוק של ניתוח ובקרה, במהלך ניתוח זה נבחנים כל צדדי המשחק, התכנים המעוברים בו, ונבחרת שיטת ההדרכה המתאימה לו.  המשחקים נושאי פרסים ובעלי איכות גימור גבוהה.

המשחקים אשר נבחרים לחוגים הינם משחקים בעלי עומק אסטרטגי, המצריכים יותר ממפגש אחד להכרת כל הצפון בהם. 

בהתאם לדרישה וסוג הקבוצה ניתן לאחר הכרות ראשונית עם המשחקים, לקיים דיון בין השחקנים, בהנחיית המדריך. במהלך הדיון מושמים דגשים על קווי המחשבה, האסטרטגיות ומיומנויות החשיבה המופעלים במשחק. התערבות המדריך מינימלית, בעיקר בכדי ליצור הסקת מסקנות אישית. בהמשך לדיון זה פונים המשתתפים לסיבובים נוספים במשחקים בהם הם מיישמים את התיאוריות אותם הם העלו, ורואים כיצד יכולת המשחק שלהם משתפרת.

בפעילויות חד פעמיות מובאים על ידינו משחקים קצרים יותר, אשר נותנים לשחקנים אפשרות להבנה אסטרטגית מהירה יותר. תוך שימוש במצגות/דפי עזר המקלים על לימוד המשחק, במידה ותהיה דרישה של מזמין הפעילות ו/או השחקנים ניתן לקיים דיון מונחה.