תקנון

תקנון - תנאי שימוש באתר כללי הרשמה לאתר ו/או פתיחת חשבון באתר, מהווים, כל אחד מהם, הסכמה לתנאי השימוש שלהלן, במידה ואינך מסכים לתנאי השימוש שלהלן ("תנאי השימוש"), עליך להימנע משימוש באתר. כל המבצע פעולה באתר מצהיר כי הינו מודע לתנאי השימוש באתר ומקבלם, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה נגד האתר, ו/או בעלי האתר, חברתנו משקיעה את מירב המאמצים על מנת לספק לכם את המוצרים המובילים במחירים הטובים ביותר. הנך מתבקש לקרוא בעיון את תקנון האתר כמפורט להלן. תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אולם הם מתייחסים, כמובן, לשני המינים. נבקשכם לקרוא את התקנון ואת תנאי המשלוח בקפידה. כל פעולת הזמנה באתר מהווה הסכמה מלאה לתנאים שלנו. בעלי האתר שומרים לעצמם את הזכות לשנות, ובכלל זה להפסיק, להשעות ו/או לבטל, את תנאי השימוש ו/או את מדיניות הפרטיות, בכל עת, על פי שיקול דעת בלעדי ואף ללא סיבה וכן ללא חובת נימוק וללא חובה למסור הודעה בנדון. אתה מצהיר בזאת כי הנך בעל כשרות משפטית ובגיל מספק על פי חוק ליצור חוזה מחייב. עליך להיות בגיר משפטית בן 18 לפחות כדי שתהיה כשיר להשתמש באתר ו/או בשירות ולהחזיק בכרטיס אשראי. במידה ותבוצע רכישה על ידי קטין הרי שהיא לא תחייב את הנהלת האתר. השימוש באתר : האתר מופעל על ידי בעליו ומספק שירות מקוון )On-line( ברשת האינטרנט, האתר מספק בין השאר שירותי מסחר אלקטרוני ושירותי ביצוע עסקאות. אתה – משמש הקצה, מסכים לנהוג על פי כל תנאי השימוש המפורטים לעיל ולהלן. משתמש הקצה הינו האחראי הבלעדי להגנה על סודיות הסיסמא/ות לאתר ו/או בכל הקשור בו. תמונות/סרטוני וידאו המוצגים באתר הינם להמחשה בלבד ואינן מחיבות את האתר. משתמש הקצה / הגולש באתר לא יפרסם או ישדר דרך האתר כל חומר, אשר מפר או פוגע בבעלי האתר בכל דרך שהיא או את זכויותיהם של אחרים או כל חומר לא-חוקי, מאיים, פוגעני, מטעה, מעליב, משמיץ, דוחה, חודר/מפר פרטיות, וולגרי, גס, מגונה או באופן אחר מעורר התנגדות, מעודד התנהגות פלילית, מקים עוולה אזרחית ו/או שמפר בדרך אחרת כל חוק ו/או דין ו/או אשר מכיל דבר פרסום או שידול בקשר למוצרים או שירותים כלשהם, משתמש האתר לא יעשה שימוש לרעה באתר לצורך שידול משתמשי האתר להפוך משתמשים של שירותים אחרים במישרין או בעקיפין, על מנת שתהיה מעודכן בהצעות המתפרסמות באתר מעת לעת, האתר חפץ לשלוח לך הודעות דואר אלקטרוני ומסרונים לעדכונך בנדון, וזאת לכתובת הדואר האלקטרוני ולמספרי הטלפון שמסרת הנך מאשר בזאת לאתר ו/או למי מטעמו לשלוח לך הודעות דואר אלקטרוני ומסרונים כאמור כולל תזכורת בדבר מועד פקיעתו הקרב של מבצע באתר והודעות מערכת שונות. באם הנך חפץ להפסיק לקבל הודעות דואר אלקטרוני כאמור, הנך מוזמן לפנות לאתר דרך צור קשר בעניין. השימוש באתר – מאגר מידע בעת שימוש בשרותי האתר ייתכן כי נאסף מידע עליך. מפעילת האתר רשאית לשמור במאגריה מידע שמסר המשתמש, חלק מהמידע מזהה אותך באופן אישי, כגון שם וכתובת , מוצרים ו/או שירותים שרכשת או מכרת, וכיו”ב. זהו המידע שאתה מוסר ביודעין, למשל לצורך פרסום, שיווק וקידום מכירות, מתן שירותי דיוור, ניוזלטר וביצוע כל שימוש חוקי במידע בהתאם לכל דין. מפעילת האתר רשאית לשלוח אל המשתמש דואר אלקטרוני הכולל גם מידע שיווקי ופרסומי. בעת הרשמתך לשירותים באתר. חלק מהמידע אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיך. זהו מידע סטטיסטי ומצטבר. המשתמש מסכים בזאת ומאשר כי לא תהיה לו כל תביעה או טענה כלפי האתר בגין שימוש בפרטיו בהתאם לאמור לעיל. תשלום וקבלה: המחירים המוצגים באתר כוללים מע''מ, ככל שהדבר מחויב על-פי הדין, אלא אם צוין אחרת במפורש. קניה שאושרה מהווה קניה המחייבת בתשלום מלוא הסכום שהוצע בגינה על ידי המציע. חיוב הלקוח יתבצע על ידי בעל האתר וזאת באמצעות כרטיס האשראי שאת פרטיו מסר. במקרה שחברת כרטיסי האשראי תסרב לכבד את כל התחייבויותיך, תבוטל הזמנתך, והמוצר או השרות לא יסופק . הנך מאשר בזאת שלא לשלוח אליך קבלה לאחר ביצוע הקניה, אלא להסתפק באפשרות לקבל ולצפות בפרטי הקבלה באמצעות הדואר האלקטרוני. הנך רשאי לבטל עסקת מכר מרחוק בהודעה בכתב וזאת על פי ובכפוף להוראות החוק . בוטלה עסקה מתמשכת, שהוחל במתן השירות לפיה, ישלם הצרכן את התמורה היחסית בעד השירות שניתן לו. דמי ביטול – בעל האתר רשאי לגבות דמי ביטול, בביטול יוחזר למשלם הסכום ששולם בניכוי דמי ביטול בשיעור של 5%מסכום העסקה או 100 ש"ח, לפי הנמוך מבניהם. דמי הביטול לא יכללו את עלויות המשלוח. במקרה של ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שנמסרו לגביו על ידי האתר לא תחויב בדמי ביטול כלשהם. אם סופק לך המוצר - תתבקש להעמיד את המוצר לרשות המוכר במקום שבו נמסר לך ע"י בעל האתר ולהודיע לו על כך. התכנים באתר: אתרנו הינו אתר תוכן ו/או מכירות מסוג "אתר תוכן חופשי לגולשים" הפועל ברשת האינטרנט. התכנים באתר כוללים מוצרים, שירותים, גלריות תמונות, תכנים, אפשרות קנייה ומידע נוסף העולה ע"י בעל האתר או החנות אונליין, או מישהו מטעמו. למפעילי האתר שיקול הדעת הבלעדי להחליט אילו תכנים ותמונות ומוצרים יוצגו באתר, מיקום המידע ו/או התוכן ו/או התמונות וזמן הפרסום באתר. כמו כן מפעילת האתר לא תישא באחריות למידע, תמונות ותכנים אשר פורסמו ע"י צד שלישי . מפעילי האתר לא יישאו באחריות לכל נזק ישיר או עקיף שיגרם למשתמש עקב שימוש ו/או הסתמכות על השירותים באתר או על המידע והתכנים המופיעים בו. כל העתקה, הפצה, שידור, פרסום או ניצול מסחרי של חומר מהאתר, ללא אישור מפורש ובכתב מבעל האתר או מבעל הזכויות בו, הינו אסור. החנות מכילה מוצרים רבים מחברות וספקים שונים. מלאי המוצרים מתעדכן מעת לעת ע"י בעל החנות . על אף האמור , תקלות עלולות לגרום למלאי לא להיות עדכני. במקרה והמוצר המוזמן אינו זמין במלאי, שירות הלקוחות של חברתנו יעדכן את הלקוח בפרטים. על הלקוח להחליט האם ברצונו לבטל את ההזמנה ולקבל את כספו בחזרה, או להמתין לחזרתו למלאי ו/או לרכוש מוצר אחר. תנאי השימוש: בעצם הרשמתך ו/או יצירת החשבון ו/או הכניסה ו/או הביקור באתר ו/או השימוש באתר ו/או בקשר לאתר בכל מדיה אחרת הינך נותן את הסכמתך ואישורך כי קראת והבנת את תנאי שימוש שלהלן. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי השימוש מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי.רק הכללים שיפורסמו בתנאי שימוש אלו יחייבו את החברה כלפי המשתמשים ו/או הגולשים ו/או המנויים באתר. תנאי רכישת שרות או מוצרים באתר : ברכישת שרות או מוצרים הינך מתחייב לקרוא היטב את תנאי השימוש טרם רכישה ו/או שימוש במוצר או בהזמנת השירות. לשם ביצוע השירות יש למסור פרטים מדויקים, אמינים ונכונים. תיאור המוצרים נלקח מאתרי היבואנים/יצרנים או הועלה ע"י בעלי האתר ואינו מתעדכן על בסיס קבוע. לעיטים עלולה להיווצר אי תאימות המוצר באתר לבין אתר היבואן/היצרן. במקרה של שגיאה בתום לב על ידי מנהלי האתר, יעודכן הלקוח ויינתן פתרון חלופי. בעל האתר או מי מטעמו רשאים לשומר לעצמם את הזכות להוסיף ו/או להסיר מוצרים ו/או סוגי מוצרים ו/או שירותים. ראוי לציין שכל שימוש במוצר שלא לצורך אליו נועד וללא מעקב אחר הוראות היצרן יהווה ביטול מידי של האחריות. במקרה של פגם/ליקוי כלשהו במוצר, יכול הלקוח לפנות לבעל החנות ואנו נבחן את התלונה יחד עם היבואן/יצרן המוצר, לחנות תהיה אפשרות להחליף במוצר זהה, לזכות את הלקוח או לשלוח את המוצר לתיקון אצל היבואן/יצרן לפי שיקול דעתה ובהתאם לחוק. משלוח המוצר הפגום והחזרתו ללקוח יבוצעו על חשבון הלקוח ויהיה תחת אחריותו. אנו שואפים להעניק ללקוח את חווית השירות הטובה ביותר ומשקיעים מאמצים רבים בכדי שטעויות לא יתרחשו, אם זאת, במקרה וקיבלתם מוצר שונה מהמוצר שהזמנתם, תוכלו להחזירו אלינו תוך שלושה ימים מיום קבלתו ולקבל את כספכם בחזרה ו/או לקבל פתרון חלופי על ידי מנהלי האתר. הספקת המוצר או השרות על אף המאמצים לספק את המוצרים ו/או השירותים במועד, מובהר כי יתכנו עיכובים בזמני אספקת המשלוחים. מועד האספקה הינו בהתאם לתנאים ומדיניות המשלוחים של האתר כפי שפורסם ו/או פורסם ע"י חברת המשלוחים, זמני אספקת המוצרים ו/או השירותים המופיעים במודעת העסקה נמנים בימי עסקים – אשר אינם כוללים את יום ביצוע ההזמנה. ככלל ימי עסקים הינם ימי עבודה החלים בימים א' עד ה', ואינם כוללים את יום ביצוע ההזמנה, יום שישי, יום שבת, ימי שבתון, ערבי חג, ימי חג, ימי חול המוע ד, אסרו חג, ימי אבל לאומיים, תענית וצום. כמו כן בשל כוח עליון, השבתה, שביתה, עיצומים, תקלות, שיבושים, עיכובים, אסון טבע, סגר בהוראת ממשלה, מגיפה וכיו"ב. מחירים ואמצעי תשלום: כל המחירים באתר כוללים מע"מ והינם בשקלים אלה אם צוין אחרת. המחירים באתרנו הינם המחירים הרלוונטיים בלבד! המחירים יכולים להשתנות עפ"י שיקולי החברה וללא התראה מוקדמת מראש. ביצוע הזמנה יתאפשר על ידי כל אדם אשר מלאו לו 18 שנים לפחות אשר בבעלותו כרטיס אשראי על שמו. התשלום באתר יבוצע באמצעות כרטיס אשראי בלבד ויהיה כפוף לתנאי חברת האשראי. פרטי כרטיס האשראי אינם נשמרים באתר, וכל הזמנה תידרשו להזינם מחדש. אתר החברה הינו אתר מאובטח ומוצפן בטכנולוגית SSL ואנו עושים את מירב המאמצים על מנת לשמור על סודיות המידע. על אף האמור הנ"ל, אם יאבד או יעשה שימוש לא מורשה במידע עקב נסיבות שאינן בשליטת החברה ו/או כוח עליון, לא יהיה בעל האתר ושותפיו אחראים לכל נזק מכל סוג שהוא, בין אם ישיר או עקיף, שיגרם למשתמש ו/או לכל אדם אחר. קניה דרך בפייפל (PayPal) תחויב ב-5% עמלת פייפל. בנוסף, לא ניתן לחלק לתשלומים את הרכישה אם נבחרה אופציה זאת. פרטי המפרט הטכני : ידוע למשתמש באתר כי האתר שומר לעצמו את הזכות לשנות את דף המוצר על תכניו לרבות אך לא רק תנאי השירות ו/או המחיר בכל עת (להלן: "דף מוצר"). בעת שימוש באתר לצורך הזמנת מוצר או שרות יש לפעול בהתאם להוראות באתר תנאי השירות, מחיר, הכל בהתאם להקשר של המוצר ולפי אפשרויות הבחירה שהאתר מציע בכל מוצר (להלן: "המוצר" ו/או "שירותים"). בכפוף לאמור לעיל, מדיניות תהיה בהתאם לאמור בתקנות הגנת הצרכן ( ביטול עסקה, תשע”א – 2010, וחוק כרטיסי חיוב, תשמ”ו – 1986. ) המשתמש מסכים כי בעל החנויות או מפעילי הפלטפורמה לא יישאו באחריות לחשיפת המידע בכל מקרה של פריצה למערכות האתר או שרתיו. המשתמש מוותר על כל דרישה, תביעה או טענה נגד האתר בשל כך. משתמש הקצה מכיר בכך שהשימוש באינטרנט כרוך לעיתים בהפרעות, שאינן בשליטת בעל האתר, ושהאתר או מפעילי האתר לא תהיה אחראים לכל שיבוש ולכל איבוד מידע בזמן העברת מידע על גבי האינטרנט. ייתכן והאתר לא יהיה זמין מעת לעת מכל סיבה שהיא, לרבות בשל תחזוקה שוטפת או בשל נסיבות התלויות באתר, יתכן שגישה לאתר תופרע, תושעה ו/או תופסק, באופן זמני או לצמיתות. הנך פוטר את בעל האתר או מפעילה בגין כל נזק ו/או תשלום ו/או הפסד שייגרמו לך עקב האמור לעיל. טיב השירות : החברה מעמידה לרשות הגולשים אתר אינטרנטי להצגת מידע לנוחיותם ולשימושם ואין לראות את החברה כאחראית על המידע, או כחבה באחריות כלשהי בגין המידע. לא תהיה לגולשים כל טענה, תביעה או דרישה כלפי מפעילי האתר בגין תוכנם ותכונותיהם של המידע והשירותים, המשתמש מכיר בכך שהשימוש באינטרנט כרוך לעיתים בהפרעות בחיבור אינטרנט רציף ואיכותי, שאינן בשליטת האתר, לאתר לא תהיה האחריות לכל שיבוש ו/או לכל אבדן מידע בזמן העברת מידע באתר או רכישה באתר. ייתכן והאתר יהיה לא זמין מעת לעת מכל סיבה שהיא, לרבות בשל תחזוקה שוטפת. בעיה בחוות השרתים, או מכל סיבה אשר תלויות או שאינן תלויות בחברה, יתכן שגישה לאתר ו/או לחלקיו ו/או לשירות תופרע, תושעה ו/או תופסק, באופן זמני או לצמיתות. למשתמש ידוע והוא מוותר מראש על כל טענה , כל שימוש באתר הינו באחריות המשתמש בלבד. ביטול הזמנה או החזרת מוצרים: כל לקוח שרכש מוצר באתרינו רשאי להחזיר את המוצר/ים שרכש תוך 14 יום כשהמוצר ארוז באריזתו המקורית, לא היה בשימוש, לא נפתח, ובמצב מצוין ללא נזק פנימי וחיצוני (לרבות המעטפת והקופסא). החזרת מוצרים לאחר 14 יום, או מוצרים שנפתחו/נפגמו יזוכו עפ"י ערכם היחסי ועפ"י שיקול דעת בלעדי שלבעל האתר אם לזכותם. ביטול הזמנה וקבלת זיכוי מלא )כולל דמי המשלוח( יתאפשר בתנאי שהמשלוח אינו יצא למשלוח. ביטול או זיכוי או פיצוי הלקוח לעולם לא יעלה על גובה התשלום ששילם הלקוח בפועל. אלה אם בוצע הפרה או פגיעה מצד האתר במזיד . אחריות ושירות: האחריות על המוצרים הנמכרים באתר הינם באחריות ובתנאי שמולאו תנאי האחריות כפופים לתנאיו והחלטתו של היבואן/היצרן המוצר. האתר יסייע לרוכש ליצור קשר עם היצרן/יבואן על מנת להפעיל אחריות במידת הצורך למוצרים שנרכשו דרך אתר החנות בלבד. מקום שיפוט : ידוע למשתמש כי במקרה של אי הסכמה מצד המשתמש מול החנות. מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע מהסכם זה או מהאתר הינו בבתי המשפט המוסמכים במחוז השיפוט תל-אביב בישראל ועל פי דיני מדינת ישראל בלבד. השימוש באתר ותנאי שימוש אלה כפופים לחוקי מדינת ישראל. כל זכות, סעד ו/או תרופה של החברה על פי הסכם זה לא יגרעו מכל זכות, סעד ו/או תרופה אחרים של החברה. חוסר התקפות של אחד או יותר מתנאי חוזה זה לא תשפיע על תקפות חוזה זה בכללותו. תנאי שאינו תקף או שלא ניתן לאוכפו יוחלף בתנאי תקף אשר יהיה קרוב ביותר לתנאי המקורי שאותו הוא מחליף, עד כמה שניתן על פי החוק. שירות לקוחות: אנחנו מתחייבים לתת ללקוחותינו שירות ברמה גבוהה ומענה לכל פנייה. הדרך המומלצת ביותר ליצור עימנו קשר היא באמצעות צור קשר באתרנו. קנייה נעימה